കൽപ്പന ചൗളയുടെ അവസാന 5 മിനിറ്റുകൾ!!🥺

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 2003 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനെയും വലിയൊരു ദുരന്തവാർത്ത കേട്ടിട്ടാണ് അന്ന് ലോകം ഉണർന്നത് അന്നാണ് ലോകത്തെ നടുക്കിയ കൊളംബിയ ദുരന്തം സംഭവിച്ചതും ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ കൽപ്പന ചൗള അടക്കം നാസയുടെ 7 ആകാശ യാത്രക്കാർ ആകാശത്ത് വച്ച് അഗ്നികോളമായി മാറിയത് .

   

ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചറങ്ങാൻ പതിനാറ് മിനിറ്റു മാത്രം അവശേഷിക്കുമ്പോഴാണ് കൊളംബിയ മുകളിൽ വെച്ചേയും ചിന്നി ചിതറിയത് കൽപ്പന ചൗള അടക്കമുള്ള ഏഴു പുലിക്കുട്ടികളുടെയും കൊളംബിയ എന്ന ഷട്ടിൽ ഇന്ത്യ അവസാന നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *