ഈ വിദ്യ ചെയ്‌താൽ എത്ര വലിയ തൊഴിൽ തടസവും പുഷ്പം പോലെ ഭഗവാൻ മാറ്റിതരും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി നടത്തുന്ന ശക്തി ഗണപതി പൂതിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു തടസ്സം നിവാരണം മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് കാരണം ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച അതായത് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന .

   

ശക്തി ഗണപതി പൂജ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് 108 നാളികേരമാണ് അതിലേക്ക് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുറഞ്ഞത് രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയമെങ്കിലും ഈ പൂജാ പരിപൂർണ്ണമാകുവാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ് ഇതിലെയും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഈ പൂജ നമ്മൾ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി തന്നെ ചെയ്യാൻ ഇതിനെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം കൂടിയുണ്ട് വളരെയധികം ആളുകളാണ് തൊഴിൽ തടസ്സം വിദ്യാ തടസ്സം അതുപോലെതന്നെ

.ഏതൊരു കാരണത്തിലും അരങ്ങ് തിരിച്ചാലും ശരിയും ആകാരണമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തടസ്സങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെയധികം മെസ്സേജുകൾ ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ കണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *