നീല, വെള്ള കാർഡുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്നവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം ഫെബ്രുവരി 2 വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തേതിൽ നിന്നും ചില മാറ്റങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ മക്ഷ പൊതുവിതരണം വകുപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതികൾ റേഷൻകടകൾ അവധി ആക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ടുമുതലാണ് ഈ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചത്.

   

ഇനി ഓരോ വിഭാഗം റേഷൻ കാർഡ് കാർക്കും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ എന്തെല്ലാം ലഭിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ പോലെ 30 കിലോ അരിയും ഒരു കിലോ ഗോതമ്പും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും രണ്ടു പാക്കറ്റ് ആട്ടം ഏഴു രൂപ നിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും ഈ മാസം പഞ്ചസാര മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡിന് ഇല്ല സപ്ലൈ കോയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നുനാലു മാസകാലമായി മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡിന് എന്ന് പഞ്ചസാര ലഭിക്കാറില്ല എന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/ueOH1kpGH1E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *