ക്ലാസിൽ ബയോളജി പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ടീച്ചർക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്

അന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള പീരിയഡുകൾ തുടങ്ങിയത് രണ്ടു മണിക്കാണ് ആദ്യ പിരിയുടെ ബയോളജിയാണ് ശൈലജ ടീച്ചറാണ് ബയോളജി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും അണ്ഡാശയത്തെക്കുറിച്ചും ബീജശകലത്തെ കുറിച്ചും ഒളിയും മറിയുമില്ലാതെ വിശദീകരിച്ച പറയുന്നത് കേട്ട് കൗതുകത്തോടും വെളുത്തൂർ ഉണ്ടിയിരിക്കുന്ന ശൈലി ടീച്ചറുടെ ഒന്ന് കോട്ടൺ സാരിയുടെയും ഇടതുവശത്തെയും ഇത്തിരി വിടവിലെ കാണുന്ന വെളുത്ത വയറിലേക്ക് ആയിരുന്നു എടുക്കെടീ ബ്ലാക്ക് ബോളിൽ കുറിച്ച് നോട്ടുകളും ചിത്രങ്ങളും കുറിച്ചിട്ടതും അത് പകർത്തി എഴുതാൻ കുട്ടികളോട് പറയും.

   

ഈ സമയം ടീച്ചർ മേശയുടെ മുകളിൽ കാലുമേൽ കാലിക്കറ്റ് ഒരു ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളുടെ നോട്ടം ടീച്ചറുടെയും സ്വർണപാൽക്കാലിലേക്ക് വഴിമാറും മാതാപിതാവും ഗുരുദേവം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഗുരുവിനെയും ദൈവതുല്യം കാണുന്നവർക്ക് ഗുരുത്വ ദോഷം ഏൽക്കില്ല അല്ലാത്തവർ ഗുരുവിന്റെ ശാപം ഏറ്റു നശിച്ചു പോകുകയുള്ളൂ ആരോടും ഇല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് ടീച്ചർ ഇടയ്ക്കിടെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു .

അത് കൗമാരക്കാരുടെയും കാമ കണ്ണുകളെ തീക്ഷ്ണനോട്ടം സഹിക്കാൻ കളി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിചേഞ്ച് ദേവൻ പിൻപിഞ്ചുകാരെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ശാരീരികവും ലൈംഗികമായി അധമാധികാരങ്ങൾ തലപൊക്കുന്ന ആ കൗമാരക്കാർ അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അവർ പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചു പിറ്റേദിവസം ബയോളജി ശൈലജ ടീച്ചർ തലേദിവസം ബോർഡിൽ എഴുതിയത് .

എല്ലാവരും പകർത്തി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു ഇടതുവശത്ത് ഇരുന്നാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ നോട്ടുബുക്ക് കണ്ടിട്ട് ടീച്ചർക്ക് തൃപ്തിയായി അടുത്തതായി ആൺപിള്ളേരുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും പൂക്കൾ പരിശോധന തുടങ്ങിയും മുൻപിൽ ഇരുന്നതും എല്ലാം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാം ടീച്ചർ കൺഗ്രാറ്റ്സ് കിട്ടി കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *