സ്കൂട്ടറിന് പിന്നിൽ വന്ന ബസ് ഡ്രൈവർ ഹോണടിച്ചു സ്കൂട്ടറുകാരനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ഹൈവേയുടെ സർവീസ റോഡിൽ നടന്ന സംഭവം സ്കൂട്ടറിൽ പിന്നിൽ വന്ന ബസ് ഡ്രൈവർ ഹോണടിച്ചു കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡ് കാറിനു പോലും അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം അല്പം .

   

കുറവാണ് സ്കൂട്ടറുകളുടെ സ്ഥിതിയും ചില ആയാൽ റോങ്ങ് സൈഡ് എല്ലാം സ്കൂട്ടർ ഫുട്പാത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടി സ്കിഡാവും അപകടം ഉണ്ടാവാനും സാധ്യത ഏറെയാണ് ആ സ്ഥിതിക്ക് കാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബസ് ഡ്രൈവർ അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ എത്തുന്നതുവരെ ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലാത്തപക്ഷം അയാൾ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുനിന്നും നേരത്തെ ഇറങ്ങണമായിരുന്നു ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിലിരുന്ന് കാറേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *