അടുത്തുള്ള ബാങ്കില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ജോലി – 6128 ഒഴിവുകള്‍

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അടുത്തുള്ള പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്ലർക്ക് തസ്തികയിൽ ബാങ്കുകളിൽ ജോലി നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ഇപ്പോഴും പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐ ബി .

   

എഫ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *