കാരിരുമ്പിന്റെകരുത്തുള്ള അയാളുടെ പൗരുഷം അവളിൽ വികാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു…..

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആ കുപ്പിയിലെ അവസാനത്തെ തുള്ളിയും അയാൾ ക്ലാസിലേക്ക് പകർന്ന് അണ്ണാക്ക് കമഴ്ത്തി ഒരു ഇറക്കു കഴിച്ചതിന്റെയും ഒരായിരം ജന്മങ്ങളാൽ ഒന്നിച്ച് ബന്ധം മുറിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വാശിയായിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ പതിവായി മാറിയത് കണ്ണാടിയിലെത്തി ആകെ അഴുക്കും ചേറും നിറഞ്ഞ പ്രാകൃതമായ ഒരു വേഷം വെളുപ്പിനെ കാളകൾക്ക് പുല്ല് കുടഞ്ഞിട്ടു പാടത്തിലിറങ്ങി കള്ള പറിച്ച് .

   

കയറിയപ്പോൾ ഉച്ചയായി തോട്ടിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി 2 മൂരിയെയും കുളിപ്പിച്ച് ആലയിൽ കെട്ടാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ പാതിരാവോളം കുടിച്ചു ബാക്കിവച്ച കുപ്പിയുടെ സ്മരണ ഉണ്ടായത് അതാണ് ഇപ്പോൾ വായനാകുന്ന ഹോമം കൊണ്ടത്തിൽ സ്വാഹ ആക്കിയത് അയാൾ കത്രിക കൈയിലെടുത്തോളം കഴിഞ്ഞ് വളർന്നിരിക്കുന്ന മുടി തലയിൽ ഇത്തിരി കുത്തിവച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മുറിച്ചു കളഞ്ഞും മുടികൾ ഒക്കെ ശേഖരിച്ചു എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടാക്കുന്നതുപോലെയും നല്ലൊരു.

ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ഓരോ വർഷവും സ്ഥിരമായി ഒരു വർഷം മുറിക്കാതെ വളർത്തുന്ന മുഴുവൻ മുടിയും മുറിച്ചെടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ വിഗ്ഗ് ഉണ്ടാക്കി ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തുള്ള ക്യാൻസർ സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/44xqjjGXaSE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *