പുതിയതായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കമ്പനി ശാഖകളിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു മുൻപരിധിയും ആവശ്യമില്ല.. Click 👇👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദുബായിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് എസി ടെക്നീഷ്യൻ 15 പേരെ കാർപെന്റർ 15 പേരെ 15 പേര് ഇലക്ഷൻ 15 പേര് വെൽഡർ 15 പേരെ ഡ്രൈവർ 15 പേര് സെക്യൂരിറ്റി 15 പേരെ ജിപ്സം വർക്ക് 15 പേരെ പ്ലംബർ 15 പേരെ എന്നെ തസ്തിസ്ഥിതികളിലേക്കാണ് നിയമനം വന്നിരിക്കുന്നത്………… .

   

ഗ്രീൻ സ്റ്റെപ്സ് പഠനയോഗിക്കാൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു 10 മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ എഴുതി വരുന്നത് 25 പൈസ വരെയാണ് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് പുതിയതായി പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച കമ്പനി ശാഖകളിലേക്ക് 50 ഒഴിവുകൾ പരിചയമില്ല ശമ്പളം വരുന്നത് ₹15,000 മുതൽ 24000 രൂപ വരെയാണ് ഫുഡ് നൽകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിരുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 👇👇👇👇.

https://youtu.be/0LXmhbiucGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *