അമ്പോ!!! ഇജ്ജാതി പാമ്പുകളുടെ മുന്നിൽ പെട്ടാൽ 😱

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പല സിനിമകളിലും പാമ്പുകൾ മനുഷ്യരും മുഴുവനായിട്ട് വിഴുങ്ങുന്നത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടാലും ഇതൊക്കെ സിനിമകളിൽ അല്ലേ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്നാൽ ശരിക്കും മനുഷ്യരെ പാമ്പുകൾ ഇരയായി വിഴുങ്ങുന്ന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും.

   

അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഡിസ്കവറി ചാനൽ മിക്കപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതേപോലെയാണ് 2014 ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഷോപ്പ് അവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഈശോയിൽ ഒരു പാമ്പ് മനുഷ്യനെയും എങ്ങനെ ജീവനോടെ വിഴുങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ ജീവനോടെ വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു.

ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് വലിയ പ്രമുഖ കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിസംബർ ഏഴിനെയും ഷോ തുടങ്ങുന്നു ഒത്തിരി ആളുകൾ എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ഈ ഷോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *