ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തരാണോ നിങ്ങൾ??? എങ്കിൽ ഇതൊന്നു കണ്ടു നോക്കൂ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെയും സ്നേഹ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാൻ എളുപ്പം പ്രസീതനാകുന്നു താങ്ങും തണലുമായും ജീവിതത്തിലെയും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും മനസ്സ് അറിഞ്ഞു വിളിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഏവർക്കും അറിയുവാൻ സാധിയ്ക്കും നമ്മെയും നേർവഴിക്ക് നടത്തുന്ന അഖില ഗുരുവാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ അതിനാൽ നാം ഒരിക്കലും സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല നമ്മുടെ നന്മ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്ന കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു .

   

ഒട്ടുമിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും പൂജാമുറിയും ഉണ്ടാകുന്നതും ആണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെയും ഒരു ചിത്രം വിഗ്രഹവും വീടുകളിൽ ഏവർക്കും ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും ഓരോ വീട്ടിലും ലക്ഷ്മി നാരായണ പ്രീതിയും ആ കുടുംബത്തിന്റെയും ഉയർച്ചയ്ക്കും സന്താനം ലഭിക്കും അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഭഗവാന്റെ ചിത്രമോം വിഗ്രഹവും ഉള്ള വീടുകളും ഉറപ്പായിട്ടും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യവും അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത് ഇനി ഭഗവാന്റെയും അവർക്ക് അഥവാ സാന്നിധ്യം ഉള്ള വീടുകളിൽ .

കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഭഗവാന്റെ ചിത്രം വിഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു നിത്യവും പൊടി തുടച്ചു കളയുകയും .

അതോടൊപ്പം തന്നെ വിളക്ക് തെളിയിക്കുകയും ചന്ദനത്തിരി തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു നിത്യവും ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ ഒരു തുളസി എങ്കിലും അർപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *