ഈ അച്ഛനും മകളും കല്യാണത്തിന് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യം കണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അച്ഛൻ എന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇമോഷണൽ ലോക്കാണ് അമ്മമാരെ എത്ര നോക്കിയിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല പെൺകുട്ടികളുടെ റോൾ മോഡൽ ആണ് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വായിൽ വയ്ക്കുന്നതും ഉരുള കൊടുക്കുന്ന അച്ഛന്റെ.

   

മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അവരും എന്നൊരു ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ മുഖത്ത് എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും ഇതേപോലെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇതേപോലെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ്നേഹം ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കട്ടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *