സ്കൂട്ടറിലെ യുവാവിനും ബസിലെ യാത്രക്കാർക്കും ഭാഗ്യം തുണച്ചു…പിന്നെ മാസ്സ് കാണിച്ച ഡ്രൈവറും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സ്കൂട്ടറിലെ യുവാവിനും ബസ്സിലെ യാത്രക്കാർക്കും ഭാഗ്യം തുണച്ചു പിന്നെ മാസ് കാണിച്ച ബസ് ഡ്രൈവർക്കും ആ ബസ് ഡ്രൈവറെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ചാനലിൽ കാണിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന കുറെ പേര് കമന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ജീവനാണ് രക്ഷിച്ചത് .

   

ആ ഒരു ആദരവും അംഗീകാരം ആ ഡ്രൈവർ അർഹിക്കുന്നു ആ ബസ് ഡ്രൈവർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ മരണം സംഭവിച്ചേനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *