വരാഹി അമ്മയുടെ അത്ഭുത വാക്കുകൾ!. വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്ത്!

നമസ്കാരം കലിയുഗത്തിൽ അനേകം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക ആ നിമിഷം ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരും എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിലും മനസ്സറിഞ്ഞുള്ള വിളി കേൾക്കുന്ന ദേവി തന്നെയാണ് വരാദേവി എന്ന കാര്യവും നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു വൈരാഗ്യമ്മ സപ്ത മാതൃകകളിൽ ഒരു ദൈവ തന്നെയാകുന്നു ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാത്തതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്ന് വേണം പറയുവാൻ .

   

അന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ ദേവിയും കൂടെ നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ നാം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷകളും നമുക്ക് നൽകും എന്ന കാര്യവും നാം ഓർക്കേണ്ടതാകുന്നു സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ തന്നെ വരാഹിദേവിയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും പരപാലിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു അത്തരം ഏറെ ശക്തിയുള്ള ദേവി തന്നെയാണ് അമ്മ.

ദേവിയെ മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേവിയും അടുത്ത് വന്നിരിക്കും എന്നത് അനുഭവം തന്നെയാകുന്നു വരാഹി അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം അഥവാ അത്ഭുതം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനായി നാം വച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കുണ്ട് ഈ വാക്ക് ഏതാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ വാക്കിനും ഓരോ പ്രത്യേകതമായ വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക.

ഈ വൈബ്രേഷൻസ് അപ്പോസിറ്റീവ് ഊർജവും നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജവും ജീവിതത്തിലും കൊണ്ടുവരുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനാൽ മോശമായ വാക്കുകൾ ഒരു വ്യക്തി പ്രയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലും ഉള്ള നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജങ്ങളും കടന്നുവരുകയും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *