അൽഭുത സൂര്യഗ്രഹണം… ഈ സമയത്ത് പുറത്ത് പോകുന്നവർ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏതാണ്ട് ആരാ നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷമാണ് ഇത്രയും ശക്തിയേറിയ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം ഭൂമിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് വരുന്ന ഏപ്രിൽ എട്ടാം തീയതി അതായത് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെയും ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ സൂര്യഗ്രഹണം എന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു ഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ജ്യോതിഷ പരമായിട്ടും ഈ സൂര്യഗ്രഹണത്തെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ .

   

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങൾ ഇത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്താനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു അദ്ധ്യായം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് കൃത്യമായി ഗ്രഹണം അതിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തുന്ന സമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട നിമിഷങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മുഹൂർത്തം എപ്പോഴാണ് .

പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ലാത്തത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിസ്സാരമായി എടുക്കരുത് ഒരു ഗ്രഹണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണെന്ന് ഉള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *