എല്ലാ ഡ്രൈവർമാരും കേട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കഥ… അപ്പോ മനസ്സിലാകും ജീവന്റെ വില…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തോണി ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ടാക്സി ഡ്രൈവർ ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു ടാക്സി പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തുനിന്നും അവന്‍റെ ടാക്സിക്ക് മുന്നിലേക്ക് ടോണിയുടെ ടാക്സി ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയതിനാൽ വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ ടാക്സിയുടെ.

   

ഡ്രൈവർ തിരിഞ്ഞുടോണിയുടെ ഡ്രൈവറോട് ദേഷ്യപ്പെടുവാൻ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയ തോണിയുടെ ഡ്രൈവർ ആകട്ടെ എന്ന് അവനോട് ദേഷ്യപ്പെടാതെയും അവന്റെ ദേഷ്യത്തിന് മറുപടി എന്ന വിധം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തനായി കൈവിശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തന്റെ ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെയും ഈ പ്രതികരണം കണ്ടു ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അയാൾ നമ്മെ ഒരു അപകടത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ട്.

പിന്നെയും നമ്മോട് കയർക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് നമ്മളെ അപകടത്തിൽ പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു ശാന്തനായിട്ട് ആ ഡ്രൈവർ അദ്ദേഹത്തോട് മറുപടി പറഞ്ഞു അയാളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അപകടത്തിൽ പെടാതെ ദൈവം നമ്മളെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അയാളോട് കയർക്കുന്നതിൽ പകരം ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുകയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *