കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി തന്നെ ചെക്കൻ പെൺകുട്ടിയെ മണിയറയിൽ ഇട്ട് ചെയ്തത് കണ്ടോ….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നടത്തിത്തരുന്ന കല്യാണമാണ് ഇതിനുശേഷം നീ എന്ത് നടന്നാലും അതിനുത്തരവാദി നീ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഒന്നിനും ഞങ്ങളെ കിട്ടുകയില്ല അവനെക്കുറിച്ച് തിരക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ പോലും നല്ല ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് അവനെ തന്നെ വേണമെന്ന് നീ ഇങ്ങനെ വാശി കാണിക്കുന്നത് എത്ര സർക്കാർ ജോലിക്കാരുടെ ആലോചനയാണ് നിനക്ക് വന്നത് എന്നിട്ടും അതിലെ ഒന്നിനെ നീ സമ്മതിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഷോപ്പുകാരനെ തിരഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്തായാലും കല്യാണത്തിന്.

   

ശേഷമുള്ള മോളുടെ ജീവിതം അത്ര സുഖകരമായിരിക്കില്ല അതെല്ലാം ഒരു ഓർമ്മവേണം ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ചേർന്ന ബന്ധമേയല്ല കല്യാണത്തിന് മുൻപ് മാത്രം അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ നോക്കിയും ഒരു ചിരി മാത്രമായിരുന്നു സ്വാതിയുടെ മറുപടി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവർ മഹേഷിനെ അത്രമാത്രം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കലും അവന്റെ ജോലി ഒരു മോശമായിട്ട് അവൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എല്ലാ ജോലിയും അതിന്റേതായ ഒരു മഹത്വം ഉണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു .

അവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കല്യാണദിവസം അച്ഛനെയും ചേട്ടന്റെയും ഒക്കെയും വിയർത്തമുഖം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചത് അവളോടുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് മാത്രമായിരുന്നു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവൻ തന്നെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുമെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതമാണ് എന്നു കരുതി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ പറയില്ല നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിൽ അവിടെ പറ്റില്ല .

എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നേക്കണം ആ സമയം അച്ഛൻ ജീവനോടെ ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ മോൾ സഹിച്ചു നിൽക്കരുത് നിന്റെ ചേട്ടനെ ജീവനുള്ള കാലത്തോളം അവൻ കാണും നിനക്ക് പിന്നെ ആരുടെയും ആശ്രയമില്ലാത്ത ജീവിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അത് നിനക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *