വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായി.. ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ആക്രാന്തം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പാടില്ല ചേട്ടാ ഈ അവസരത്തിൽ ലൈംഗികബന്ധം പാടില്ല ആ ഹോട്ടൽ മുറിയുടെയും അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പടർന്നു കയറിയ ഭർത്താവും അവളുടെ വാദങ്ങളും വാക്കും ഒന്നും മുഖവിലിക്ക എടുത്തില്ല അതെന്താ കുടുംബിനിയായ നീയെന്താ ബ്രഹ്മചര്യം സന്യാസിനി ആവുകയാണോ വെറും ക്ഷേത്രദർശനം മാത്രമല്ലേ ഇതും കൂടാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നീ ഇറക്കിയ .

   

നിന്റെ കണ്ടീഷനിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ക്ഷേത്രത്തെ സന്ദർശനം കൊണ്ട് നേർന്നില്ല മായം അവളുടെ മേനിയെയും ഉറുമ്പടക്കം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവരുടെ ബലിഷ്ടമായ കാര്യത്തിൽ കിടന്നവൾ പിടഞ്ഞു ഇനി എതിർത്തിട്ടു കാര്യമില്ല പാടിയ താമര തണ്ട് പോലെ അവൾ കിടന്നു കൊടുത്തു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളെയും ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ആക്രാന്തം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പോൾ .

എന്തിനാ ഈ കൂത്ത് എന്നറിയാതെ അവൾ അന്തം വിട്ടു വിശന്നു വലഞ്ഞ ഫിലിയെ പോലെയും ആയാൽ മുരണ്ടും സമ്പുഷ്ടമായ അവളുടെ അവയവങ്ങളിലൊക്കെ ആയാൽ ഒരു നവോപൗതുകത്തോടെ തലോടുകയും ലാളിക്കുകയും ചെയ്തു അവളെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവൾക്കും ഒരു വികാരതയാണ് തോന്നിയത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/VlziNF5XDgA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *