വീടിന് മുകളിൽ നിന്നും ശബ്ദം കേട്ടു പോയി നോക്കിയ ഭാര്യ കണ്ട കാഴ്ച….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇതെന്താ ധ്യാന ഏട്ടാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കുറെ നേരമായല്ലോ എന്താ പറയാനുള്ളത് വേദ ചിരിയോടെ ധ്യാനനെ നോക്കി ധ്യാൻ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി സ്കൂളിൽനിന്ന് വേദിയെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അതായിരുന്നു പതിവ് എന്ന് പതിവുപോലെ പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവനെ അവളോട് പറയാൻ ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ബീച്ചിൽ.

   

എത്തിയത് പക്ഷേ അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതല്ലാതെ അവൻ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല വേദം എനിക്ക് മറ്റൊരു അഫയർ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ പ്രതികരണം പെട്ടെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ അവൾ ഒന്നു പതറിയും ഇതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അത് അസന്ധതമായ കാര്യമാണെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നീ പറയൂ.

അപ്പോഴും അവൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവൾ ചിരിച്ചു ഇല്ല വേദ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവന്റെ വാക്കുകൾ കൂരമ്പര്യം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ചു ഒന്ന് പോ ചേട്ടാ എന്താ പാവം എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പരീക്ഷിക്കാൻ ആണോ അവൾ വീണ്ടും ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *