നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന രഹസ്യം ഇതാ കേട്ടോളൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഹൃദയരേഖ എന്നദ്ദേഹം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രേഖ തന്നെയാകുന്നു ഈ രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാഹം പ്രണയം കുടുംബം പങ്കാളിയും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലകാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതും ആകുന്നു മൂന്നുതരത്തിലുള്ള ഹൃദയരേഖ ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കുക അത്രേം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹൃദയരേഖയുടെ ഘടനയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ.

   

നിങ്ങളുടെ രണ്ടു കൈകളും ചേർത്തുവെച്ച് സ്വയം നോക്കുക ചെറുവിരൽ ഒരേപോലെതന്നെ നിറകയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹൃദയ രേഖയുടെ ഘടനയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് വലതു കൈയിലെ ഹൃദയരേഖ മുകളിലേക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഇടതു കൈയിലെ ഹൃദയരേഖ താഴേക്കും മൂന്നാമത്തേതും രണ്ട് രേഖാം ഒരേ ലൈനിൽ ചന്ദ്രകല പോലെയും ഉള്ളതും ആകുന്നു .

ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ രേഖ കൈ രേഖ എന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ രേഖ ഏതാണാവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയരേഖ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഏവരും നിങ്ങളെ ഹൃദയ രേഖ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഏവരും തിരഞ്ഞെടുത്തൂ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാം അതിനു മുന്നോടിയായി ഏവരും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദേവതാം ആരാണവും ആ ദേവതയുടെയും നാമം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക.

അതേപോലെതന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നടത്തുന്ന വിശേഷങ്ങളാൽ ലക്ഷ്മി പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സാമ്പത്തികപരമായി അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *