ആധാറും പാൻ കാർഡും ഉണ്ടോ?? 5 ലക്ഷം ലോൺ റെഡി..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 22 മുതൽ 65 വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടും പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കുവാൻ ആർബിഐ അപ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻബിഎഫിയുടെ പേരാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.

   

നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇത് എൻ ബി സി രജിസ്റ്റേഡ് ആണെന്ന് നോക്കാം 581 നമ്പർ ഈ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കാണാം ഇവരുടെ ലൊക്കേഷൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഒരു കമ്പനിയാണ് കമ്പനിയുടെ അകത്ത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ലോണുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാം പലതരത്തിലുള്ള ലോൺ ഉണ്ട് ഗ്യാരണ്ടർ വേണ്ട ഒന്നും .

വേണ്ട നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ലോൺ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നു ഒന്ന് സാലറി പേഴ്സണൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡും രണ്ടു പെടും രണ്ടുപേരുടെയും മിനിമം agm 22 വയസ്സ് ആവണം ജോബ് ആളാണെങ്കിൽ സാരല്ലറി ഉള്ള അതാണെങ്കിൽ 58 വയസ്സ് വരെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *