ടീച്ചർ ഒരു സംഭവം തന്നെ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്കൂൾ വലിയൊരു ആഘോഷം തന്നെയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പണ്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്നവർക്കിടയിൽ ഒന്നുകൂടിയിരിക്കുക അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു കൊച്ചി കുട്ടി .

   

ആയത് പോലെ തോന്നും അന്നത്തെ പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പുറത്തുവരും കരഞ്ഞിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തമാശ രൂപത്തിൽ പറയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *