ഒരു രൂപ നാണയം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വെക്കൂ, കടങ്ങൾ തീരും, , ജീവിതം രക്ഷപെടും

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനിയും കടങ്ങൾ തീരാനായിട്ട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീരാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണം ഒരുപാട് പേരെ ചോദിക്കുന്നതാണ് പലരും പറയാറുണ്ട് വലിയ കോടീശ്വരനോം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷപ്രഭുവും ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല കടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ സന്തോഷമായി കുടുംബവുമായി ജീവിച്ചു പോയാൽ മതി അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണം അത് ശരിയാണ് നമ്മളില്ലേയും ഒരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും.

   

സാമ്പത്തിക ദുരിതങ്ങൾ കടങ്ങളും കടബാധ്യതകളും വരവിൽ കൂടുതൽ ചെലവ് പണം കൈയിൽ വന്നാൽ അത് വെള്ളം പോലെ ആവിയായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തിക ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം വ്യക്തികൾ എന്നു പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും .

ഒരുപാട് കടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കടങ്ങൾ ഒക്കെ തീർത്ത് സാമ്പത്തിക ദുരന്തങ്ങൾ ഒക്കെ തീർന്ന് സമ്പത്ത് വർധിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഐശ്വര്യം കൈവരിക്കാൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തവർ .

ഒക്കെ പിൻകാലത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് വന്ന് തിരുമേനി മാറ്റമുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമ്പാദ്യം ഒക്കെയായി അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലിൽ കുറച്ചു ഉയർച്ചയൊക്കെ കിട്ടിയും ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിന് ബലം കിട്ടിത്തുടങ്ങി എന്ന് ഒത്തിരി പേരെ ഒരുപാട് പേരെയും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെയും മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *