പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന ആയുർവേദ ഓഫീസിലേക്ക് ജോലി അവസരങ്ങൾ👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമുണ്ട് ചരക്ക് കപ്പലിലേക്കും കണ്ടെയ്നർ കപ്പിലകളിലേക്കും സിഡിസി ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും അവസരം പ്രായം വരുന്നത് 17 മുതൽ 208 വരെ കോളിഫിക്കേഷൻ ബിരുദം ഡിപ്ലോമ പ്ലസ് ടു ഹോൾഡർമാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം……… .

   

പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന ആയുർവേദ ഓഫീസിലേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ് സെയിൽസ്മാൻ പാക്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോ കോളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് സാലറി വരുന്ന 15,000 മുതൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ താല്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡേറ്റ ആധാർ ഫോട്ടോ കോപ്പി 2 പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എസ്എസ്എൽസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫീസ് ബന്ധപ്പെടുക ഇതിന് കുറച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇👇👇.

https://youtu.be/bdTG1bMsFsg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *