ഒരു പെണ്ണും കുറെ ആണുങ്ങളും ചേർന്ന് നടത്തിയ പാർട്ടിയിൽ സംഭവിച്ചത്..

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സെക്സ് പാർട്ടി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാണം കുറെ പെണ്ണുങ്ങളും ചേർന്നിട്ടുള്ള ലൈംഗികത പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണും കുറെ ആണുങ്ങളും ചേർന്നിട്ടുള്ള പരാക്രമണമാണ് കാണുന്നത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർ ഇത്തരക്കാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ താൻ ഇവിടെ തന്നില്ലായിരുന്നു ഇവിടെയും അതല്ല അത്ഭുതം അവൾ തനിക്ക് പരിചയമുള്ളവളാണ് എന്നിട്ടും .

   

തന്നെ കണ്ടിട്ട് പരിചയ ഭാവം നടിച്ചില്ല ഒരുപക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കയറുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ആയിരിക്കും പക്ഷേ തികച്ചും നാട്ടിൻപുറത്ത് കാരിയായ അവൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ മാന്യ രസം ഒന്നുമില്ല പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ ആൾ ചേർന്ന് മാറിമാറിയും കൂട്ടായും അവളെ മോഹിച്ചിട്ടും അവൾക്കൊരു മടുപ്പുമില്ലാത്ത തളർച്ചയും ഇല്ല മറവിൽ നിന്നും അവൻ ഒന്നും കൂടി എത്തിനോക്കി താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈയടുത്താണ് അവനെ ഏതോ ഉത്തരേന്ത്യൻ .

കമ്പനിയുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടിയത് ഫാമിലി ഫ്ലാറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പനി നാട്ടിൻപുറത്തുകാരായ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളും കുടുംബവും മകൻ ജോലിചെയ്യുന്ന അടുത്തുപോയിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒന്നും മെനക്കെട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/KvwZJ7vELOE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *