6 ലക്ഷം രൂപ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കും ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ശതമാനം പലിശയിൽ മൂന്ന് വർഷ തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ 6 ലക്ഷം രൂപ വരെയും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സും ആവശ്യമില്ലാതെ വായ്പ നൽകുന്ന ഒരു മികച്ച ഒരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി ആർബിഐ അപ്രൂവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ ഒരു വായ പാർക്കുക ലഭിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതിന് അപേക്ഷ നൽകുന്ന സമയത്ത് .

   

എന്തൊക്കെ രേഖകൾ നമ്മുടെ ഹാജരാക്കണം നമ്മൾ എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരു മടിയും കൂടാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെതന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവിടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല .

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരനായ ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലഭിക്കാറുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും അതിനെ വിവിധ ബാങ്കുകൾ തലത്തിലുള്ള ലോണുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോണുകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ വിവിധ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുന്നതിനും നമ്മുടെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *