40 ലക്ഷം രൂപ പേഴ്സണൽ ലോൺ വേണോ??? ഇപ്പോൾതന്നെ അപേക്ഷിക്കാം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആറുവർഷത്തെ തിരിച്ചെടുവ കാലാവധിയിൽ 40 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പെൻഷൻ ലോൺ നൽകുന്ന ആർ പി ഐ പ്രോജക്ട് ആയിട്ടുള്ള മികച്ച ഒരു എപ്പോഴാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ വായ്പ ലഭിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതിനെ അപേക്ഷ നൽകുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് നമ്മൾ ഹാജരാക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ഈ ഒരു വായ്പ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സിബിൽ സ്കോർ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കും.

   

ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഒന്നേ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെതന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവിടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഇതിനെയൊന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലഭിക്കാറുമില്ല .

അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും അതേപോലെതന്നെ വിവിധ ബാങ്കുകളുടെയും ലോണുകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് കൂടാതെയും വിവിധ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയുന്നതും നമ്മുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *