25 ലക്ഷം ലോൺ 60 മാസം തിരിച്ചടവ് കാലാവധി. ഈട് ജാമ്യം വേണ്ട

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് 21 വയസ്സിനും മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് അഞ്ചുവർഷത്തെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ പേഴ്സണൽ നൽകുന്ന ആർബിഐ അപ്രൂവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മികച്ച എപ്പോഴാണ് 20 25 ലക്ഷം രൂപ ആർക്കൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുക എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്നും അതുപോലെതന്നെ ഇതിന് അപേക്ഷ നൽകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് നമ്മൾ ഹാജരാക്കേണ്ടത്.

   

എന്നും അതുപോലെതന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഒന്ന് ലൈക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെതന്നെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉള്ള ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികൾ ഉണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവിടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ.

ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലഭിക്കാറുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതി കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ ബാങ്കുകളുടെയും ലോണ് കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് അത് കൂടാതെ വിവിധ തൊഴിലവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ അറിയുന്നതിനും നമ്മുടെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *