2000 പ്രഖ്യാപിച്ചു ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം.5 കാര്യങ്ങൾ മറക്കല്ലേ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കിസാൻ സമ്മാന നിധിയും ആനുകൂല്യം ചെറുകിട നാമം മാത്രം കർഷകരുടെ രാജ്യം വെമ്പാടുമുള്ള കർഷകർക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്ന 2000 രൂപ മുതൽ 10000 രൂപ വരെയുള്ള സഹായമാണ് മുടങ്ങാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യമാണിത് പതിനാറാമത്തെ കെടുവാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് .

   

വർഷത്തിൽ 6000 രൂപ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഈ അനുകൂലം നൽകി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആനുകൂല്യം ഇപ്പോൾ വിതരണം കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതിയാണ് രണ്ടുമണിക്കാണ് വിതരണം കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ ഫോൺ വഴി ഇതിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൃത്യമായിട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇത് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും തൽസമയം നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുവാനും സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/P-zCVYA0wiQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *