20 ലക്ഷം രൂപ 7% പലിശയിൽ 6 വർഷ തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എസ്ബിഐ ബാങ്ക് നൽകുന്ന ഒരു അടിപൊളി പേഴ്സണൽ ലോണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് നൽകുന്നത് ഈ ഒരു വായ്പ ആർക്കൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുക എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തും ഇതിന് അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് നമ്മൾ ഹാജരാക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ് ഇതിന് തിരിച്ചടവ് കാലാവധി എത്രയാണ് എന്നെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം.

   

അതിനായിട്ട് ഇതിന് അപേക്ഷ നൽകേണ്ട രീതിയും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഒന്ന് ലൈക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെതന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല.

അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും വിവിധ ബാങ്കുകളുടെ വിവിധ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും വിവിധ തൊഴിലവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് നമ്മുടെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *