2 ലക്ഷം വീട്ടിലെത്തും.കേന്ദ്ര പദ്ധതി അപേക്ഷ 2024

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും തീർച്ചയായും ഈ അറിയിപ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേന്ദ്രസർക്കാർ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന രണ്ടു ഗൃഹ പദ്ധതികളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും സുരക്ഷാ ബീമാം യോജനയും ജീവൻ ഭീമായോ രണ്ടുലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ സഹായമായി എത്തിച്ചേരുക അതും.

   

നമ്മൾ അപേക്ഷ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ആശ്വാസ സഹായം ആയിട്ട് സ്വാന്തന സഹായം ആയിട്ട് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ഒരു കുറവും അല്ലാതെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ എല്ലാ ബാങ്കുകളിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കുകളിൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ആയിക്കോട്ടെ മറ്റും വിവിധ ബാങ്കുകൾ ആയിക്കോട്ടെ ഈ പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഈ പദ്ധതി സുഭാഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും എന്ത് അപകടവും സംഭവിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം അതോടൊപ്പം.

തന്നെ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പ്രായമായിട്ടുള്ള ഭരണകാലം ഉപരിയും വിവിധതരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിവരികയാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള മരണം ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ അസ്വസ്ഥത മൂലം അല്ലെങ്കിൽ അനവധി മൂലം ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മരണം പെടുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഉണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായ മരണം.

സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് അത് വഴി തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം കുടുംബത്തിന്റെ ഏക വരുമാനദായകനാണ് എങ്കിൽ അവരുടെ നഷ്ടം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വിടവായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും സാമ്പത്തികമായി തളർത്താനും അതുകാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/QDkz1AFKbQI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *