1000 വഴിപാടിന് സമം ഇനി ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന നന്ദി എന്നു പേരുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ശിവന്റെ വാഹനമായ കാളിയായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കഥയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇത്രയേറെ മോട്ടിവേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതായി പരമശിവന്റെ മറ്റൊരു ഐതിഹ്യ കഥ ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളിൽ എല്ലാം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ.

   

പറയേണ്ടിവരും കാരണം ഈ കഥ ഒരേസമയം മോട്ടിവേഷനും അതേസമയം തന്നെയും ഭക്തി നിർബലവും ആണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇരുദാഹരണം രണ്ടുവർഷം മുൻപ് ആഘോര മന്ത്രമ മത്സരം ജപിച്ചത് എന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് എന്റെ ഓർമ്മ എന്നിരുന്നാൽ.

തന്നെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നദി എന്ന ബാലന്റെ കഥയിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരാളുടെ ഭക്തിയുടെ കാർഡിൽ കാഠിനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പരമശിവനെ അന്യയായിട്ടും ഭക്തന് ഒരു ഇരുമ്പ് കഷണം ആയിട്ടും നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *