ഒറ്റ തവണ വീട്ടിൽ ആലില ദീപം കത്തിച്ചാൽ, സകല കടങ്ങളും തീരും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മനപ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സങ്കടങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും സകല സമ്പന്ന യോഗവും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി വഴിപാടാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞുവരുന്നത്.

ആലില ദീപത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ വീട്ടിൽ ആലില ദീപം തെളിയിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മഹാലക്ഷ്മി ദേവി സഹല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദുഃഖവും ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടും രോഗവും കടങ്ങളും എല്ലാം വഴിമാറി പോകും അവരുടെ ആ വീട്ടിലേക്ക് സ്വർഗ്ഗം വന്ന് നിറയും എന്നുള്ളതാണ് അത്ര അധികം ഐശ്വര്യം തരുന്ന ആലില ദീപം എങ്ങനെയാണ് കത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.

അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ആലിലദീപം ഞാനീ പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്ന ദിവസം പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കത്തിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ ദുഖ ദുരിതവും തീരവും നിങ്ങളുടെ വീട് രക്ഷപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അത് പറയുന്നതിനെ മുൻപായിട്ട് ഒന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നാളെ ഞായറാഴ്ച ഞാനൊരു പ്രത്യേക പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ വരാൻ പോകുകയാണ്.

പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൂജ ആ പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പേരും നാളും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു പ്രധാന ക്ലാസുകളും ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും ഒന്നാം ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.