.വണ്ടിയുള്ളവരെല്ലാം 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഫെബ്രുവരി 29 വരെ.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക വീടുകളിലും വാഹനം ഉണ്ടോ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങൾ അത് ടാക്സി അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ആളുകൾക്കും ഉള്ളത് വാഹനം ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട നാലു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് .

ഈ നാലു പ്രധാന കാര്യങ്ങളും ഓരോ വീട്ടിലും വാഹനം ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് എന്നത് സംബന്ധിച്ചതാണ് നാഷണൽ ഹൈവേയും അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുള്ളത് ജനുവരി മാസം 31ന് മുൻപും നിലവിൽ നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് അത് കൃത്യമായിട്ട് കെവൈസി രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച പുതുക്കുന്നതിനായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/_EqDi161Gd8