50 കഴിഞ്ഞാലും യൗവനം നിലനിർത്തണോ? ഈ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൗവനം നിലനിർത്താനുള്ള ചില ട്രിക്കുകൾ ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് യൗവനം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുമോ കാരണം നമുക്ക് ഏജിങ് എന്നു പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രായമാകും പലരും പറയാറുണ്ട്പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പ്രായമായ പോലെ തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശരീരം എത്തുന്നില്ല മനസ്സ് ചെറുപ്പം ആണ് ശരീരം നമ്മൾ വിചാരിച്ച് സ്പീഡിന് അനുസരിച്ച് എത്തുന്നില്ല.

   

പെട്ടെന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോൾ കിടപ്പുണ്ടാകും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ എയ്ജിങ് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രായമാക്കുക എന്നത് പ്രായമാകുന്നത് മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നുതരം ഏജിങ് ഉണ്ട് ക്രോണാനോളിജികൽ. ഇത് എന്താണ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അച്യുൽ പ്രായം അതായത് നമുക്ക് 38 വയസ്സ് 40 വയസ്സ് 60 വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏച്ചിലിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോണാനോളിജികൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് എന്നു പറയുന്നത് ബൈലോജിക്കൽ ഏജിങ് ബൈലോജിക്കൽ ഏജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 60 വയസ്സായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് 40 വയസ്സ് കാണത്തുള്ളൂ .

ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 40 വയസ്സായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അർഹതയിസ് ആയിരിക്കും ചിലരൊക്കെ മുപ്പത്തിട്ടു വയസ്സില്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ 38 വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വലിയ കാര്യമില്ല അവരുടെ ശരീരം എഴുപതും 80 തികഞ്ഞതായിരിക്കും അതാണ് ബയോളജിക്കൽ ഏജ് മൂന്നാമത്തതാണ് സൈക്കിളോജിക്കൽ ഏജ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ചില 60 വയസ്സുള്ളവരും 30 വയസ്സുള്ളവരെ പോലെ എനർജിറ്റിക്കായിട്ട് പെരുമാറുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നത് ചിലവർ കുറഞ്ഞ പ്രായമുള്ളവരെ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നത്. പെരുമാറുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ്.

സൈക്കളോജിക്കൽ ഏജ് ആ ഒരു കാലഘട്ടമില്ലാതെ മാറി പറയും ഒത്തിരി ഏറെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ സൈക്കോളജിക്കൽഏജ് ആണ് അതായത് മാതാപിതാക്കളുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴയ കാലഘട്ടമാണ് അവളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സൈക്കിളോജിക്കൽ ഏജ്യം മാറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *