ഭഗവാൻ മക്കളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണോ? അച്ഛനമ്മമാർ ഈ വഴിപാട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി!

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് വന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു മക്കളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മക്കൾക്ക് ഈശ്വരാധീനം ലഭിക്കാൻ ആയിട്ട് മക്കൾക്ക് തുടർന്ന് അവർ ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം നേടാൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളർന്നുവരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക്.

   

ആരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിനും അവർക്ക് മാനസിക സന്തോഷത്തിനും അവരുടെ മാനസിക വളർച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് മക്കളെ ഓർത്തുള്ള അത് ചെറുതും വലുതും ആയിട്ടുള്ള മക്കളെ ഓർത്തുള്ള വ്യാകുലതകളും അവർക്ക് ഈശ്വര കടാക്ഷം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളും തേടിയുള്ള നിറയെ ചോദ്യങ്ങളും കമന്റുകളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് .

ഏതൊരു മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നു പറയുന്നത് തന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അസാന്മാർഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ പോയി അടിമപ്പെടാതെയും ലഹരിക്കൊക്കെ അടിമപ്പെടാതെയും ഏറ്റവും മഹത്തായ രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കുടുംബത്തിനും നാടിനും ഏറ്റവും ഗുണമുള്ളവനായി ഈശ്വരാ ദിനത്തോടുകൂടി .

ഈശ്വര ചിന്തയോടുകൂടി ഈശ്വര ഭയത്തോടെ കൂടി വളരണം എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളുടെയും ആഗ്രഹവും അതിനാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഏറ്റവും അധികം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *