കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ദോഷങ്ങളോ? മരണ ദുഃഖഫലം തേടിവരും.ശ്രദ്ധിക്കണേ

നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും അടുക്കളയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് കറിവേപ്പില എന്നു പറയുന്നത് പാചകത്തിന് കറിവേപ്പിലഇല്ലാതെ ഒന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും ഗൃഹനാഥന്മാരും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഒരു മൂട് കറിവേപ്പില എങ്കിലും നട്ടു വളർത്തണം ഒരു വീടായാൽ നിർബന്ധം ആയിട്ടും ഒരു കറിവേപ്പില ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ അങ്ങ് നാട്ടു വളർത്താൻ സാധിക്കുന്ന വൃക്ഷം അല്ല എന്നുള്ളതാണ്ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത.

   

എന്റെ അടുത്ത ഒരുപാട് പേർ ചോദിക്കാറുണ്ട് തിരുമേനി കറിവേപ്പില ഇവിടെ വളർത്തിയ ദോഷമാണോ ഇവിടെ നട്ടാൽ കുഴപ്പമാണോ ഇങ്ങനെ നട്ടാൽ കുഴപ്പമാണോ എന്നൊക്കെ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് പലർക്കും പേടിയാണ് കറിവേപ്പില എന്തെങ്കിലും ദോഷം കൊണ്ട് വരുമോ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ കറിവേപ്പില ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചുമ്മാ അങ്ങ് നാടാൻ സാധിക്കുകയില്ല ചുമ്മാതെ അങ്ങ് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല വളരെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷമാണ് കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത്.

ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കറിവേപ്പില എന്നുപറയുന്നത് ഈശ്വരാ ദീനം മാത്രമുള്ള മണ്ണിൽ തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ എത്രയൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടന്നുവെച്ചാലും ആ കറിവേപ്പില ആ വീട്ടിൽ വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ വേണ്ടത്രീശ്വരദീനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ വീട്ടിൽ വേണ്ടത്ര ഈശ്വര ചൈതന്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം മഹാലക്ഷ്മി വാസുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അതല്ല ഇനി നിങ്ങൾ എത്ര കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും അത് വളരണമെന്നില്ല എന്നാൽ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ദോഷമായി വന്നു ഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായത്തിലൂടെ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്.

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറിവേപ്പില എവിടെയാണ് കൃത്യമായ സ്ഥാനത്ത് വളർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലാണ് അത് നമുക്ക് ദോഷം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ആണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനമായും പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങൾ കറിവേപ്പില തൈ നടാത്തതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തലമുറകളായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് അതായത് കറിവേപ്പില ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങൾ അത് നട്ടുവളർത്തുന്നത് ഉചിതമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നു വന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തുള്ളവരോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് അത് നയിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *