ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ ക്ഷേത്രനടയിൽ മഹാത്ഭുതം! ഞെട്ടിപോയീ ഭക്തർ!

കേരളത്തിലെ അനേകം പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യങ്ങൾ ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വന്നുചേരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തജന തിരക്ക് അത്തരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രമാണ് ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൊച്ചി നഗരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ചോറ്റാനിക്കരയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം.

   

ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് അമ്മയെ ഒരു നോക്കു കാണുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ അനേകം പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് മേൽ കാവിലെ അമ്മയും കീഴ് കാവിലെ അമ്മയും ഇവിടെ ഗുരുദ്രി പൂജ അതിപ്രസിദ്ധമാണ് കീഴ് കാവിലെ അമ്മയെ സായാഹ്നു ശേഷം ഉണർത്തുവാൻ ആയിട്ടാണ് ഗുരുതിരി പൂജ നടത്തുന്നത് ഈ സമയം ഇവിടെ ചിലവഴിക്കുന്നത് അതി വിശേഷം തന്നെയാകുന്നു തന്റെ ആശ്രയത്തിനായി വരുന്ന ഭക്തരെ അമ്മ ഒരിക്കലും കൈവിടുന്നതല്ല ത്രീ ദേവിമാരുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദേവിയെ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് .

അതിനാൽ തന്നെ രാജരാജേശ്വരി സങ്കല്പം തന്നെ ആണ് ദേവിക്കുള്ളത് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയും ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മാനസിക പ്രശ്നം ഉള്ളവർ അമ്മയുടെ നടയിൽ ഭജന ഇരിക്കുന്നത് അതിപ്രസിദ്ധമാകുന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എപ്രകാരം വേണമെങ്കിലും ദേവിയെ വിളിച്ചാലും ദേവി വിളി കേൾക്കും എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും ആകുന്നു ഓരോ ഭക്തരുടെയും അനുഭവമാണ് ഇത്.

അത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് മകം തൊഴൽ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ മകം തൊഴൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അന്നേദിവസം ദേവിയുടെ ദർശനവും അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കുന്നത് പുണ്യമായി ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്നു സർവാഭരണ വിഭൂഷയായി നിൽക്കുന്ന ദേവിയുടെ ദർശനം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നത് പുണ്യം തന്നെയാണ് ഈ കാരണത്താൽ തന്നെ അനേകം ഭക്തർ എന്നീ ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *