ശിവന് മുടങ്ങാതെ ഈ വഴിപാട് ചെയ്തവർ ഉണ്ടോ? ഉടൻ ഫലം തരും! കോടീശ്വരന്മാരാകാം!

സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും ജഗത്തിന്റെയും നാഥനാണ് മഹാദേവൻ സർവ്വശക്തൻ പരമേശ്വരൻ മഹാദേവൻ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കും ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനെ ധാരാളം പരീക്ഷിച്ചു മാത്രമേ വിടുകയുള്ളൂ പക്ഷേ പരീക്ഷണത്തിനൊടുവിൽ ഭഗവാൻ കയ്യൊഴിഞ്ഞ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.

   

ഭഗവാനപുര സഹായിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പോലെ വാരിക്കോരി തരുന്ന തന്റെ ഭക്തനെ എന്തും നൽകുന്ന മറ്റൊരു ദേവൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ പക്ഷേ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒടുവിൽ ആയിരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ലോകത്തിലുമൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കലും ഭക്തനെ കൈവിടത്തില്ല പരീക്ഷിക്കും അങ്ങേയറ്റം വരെ പരീക്ഷിക്കും.

പക്ഷേ കൈവിട്ടു കളയില്ല ഭഗവാൻ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു മനസ്സ് മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ആത്മാർത്ഥമായി പൂജിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദിവ്യമായ മനസ്സ് മാത്രം ആണ് ഭഗവാനെ പ്രത്യുപകാരം ആയി വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അത്രത്തോളം പവിത്രമായിട്ട് അത്രയ്ക്കും നന്നായിട്ട് കളങ്കമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക ആ ഒരു മനസ്സ് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ദക്ഷിണയായിട്ട് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ദേവീക്ഷേത്രമായിക്കൊള്ളട്ടെ മഹാക്ഷേത്രമായിക്കൊള്ളട്ടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് .

ഈ വഴി പാട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ശീലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ മാസവും എല്ലാ മലയാള മാസവും ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും അവൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിപാടാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ശീലമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി മാറിമാറിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ വഴിപാട് തുടർച്ചയായി ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വഴിപാട് കണക്കാക്കി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വിഷയവും തേടി വരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *