ഈ 7 ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടോ? ലക്ഷ്മിദേവി കൂടിയിരിക്കുന്നു!

ഹിന്ദു വിശ്വാസപ്രകാരം സമ്പത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ദേവതയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി അതിനാൽ ഏതെല്ലാം വീടുകളിൽ ദേവി വസിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആഹാരത്തിന് ധനത്തിനോ ഒരു മുട്ടും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ലക്ഷ്മി ദേവി ഒരു വീട്ടിൽ വരുന്നതിനു മുന്നേ തന്നെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ കാണിക്കുന്നു ഇലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

   

അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂങ്ങയാണ്. മൂങ്ങ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വാഹനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് മൂങ്ങയെ നാം കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല കാലം വരുന്നതിന് മുന്നായി ലക്ഷ്മിദേവി കാണിച്ചുതരുന്ന ഒരു ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കാം എന്നാൽ ഈ പക്ഷി രാത്രികാലങ്ങളിൽ വരുന്നത് ദോഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

നാം ഏവർക്കും വിശപ്പ് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ചില വീടുകളിൽ ആഹാരം ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും ആ വീട്ടുകാർക്ക് അല്പം ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും വയറു നിറയുന്നു കൂടാതെ ഇവർക്ക് മാംസാഹാരത്തിന് പകരം പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുവാനും പഴങ്ങൾ കഴിക്കുവാനും ആഗ്രഹം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലകാലം വരുന്ന ലക്ഷണമാണ് .

ദൈവിക വസ്തുവായി ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിൽ പറയുന്നു അതിനാൽ ചങ്കുമഴക്കുന്നത് പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് ശംഖു മുഴക്കുന്നത് പതിവാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ശംഖും ഒഴുകുന്നത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ രാവിലെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് നല്ല കാര്യം വരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാം ഇലക്ഷണവും ലക്ഷ്മി ദേവി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *