ഈ 10 മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന വീട് ഗതി പിടിച്ച ചരിത്രമില്ല എന്താണെന്നറിയണോ?

നമ്മുടെ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത്. നമ്മുടെ വീടിനും ചുറ്റും ഏതുതരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും ആകാം. ഏതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളും ചെടികളുമാണ് പാടില്ല എന്നുള്ളത് എന്ന കാര്യം. നമ്മുടെ വീടിനും ചുറ്റും ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഈ ചെടികളും പുഷ്പങ്ങളും ഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരുന്നവയാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരുന്നവയാന്നോ.

   

എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല അറേബ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ്അസ്ട്രോളജികളിൽ എല്ലാം ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അലങ്കാരമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഓർക്കിഡ് ചെടികളാണ്. ഓർക്കിഡ് ചെടികൾ വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള അസ്ട്രോളജി പ്രകാരം വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ പലരും ഏതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാതെ ഓർക്കിഡ് പുഷ്പങ്ങൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ വച്ച് വളർത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഉള്ളത്.

എന്നാൽ വിദേശ അസ്ട്രോളജികള്ളിൽ പലതിലും വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് വീടിന്റെ കഥ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ പ്രധാന ഭാഗത്ത് ഓർക്കിഡ് പുഷ്പങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളർത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാത്തത് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സാഹചര്യത്തിനും കാലാവസ്ഥയും അനുസരിച്ചുള്ള ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വളർന്നാൽ വീടിനും മുക്തികൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഗൃഹനാഥൻ ദോഷങ്ങൾ വരാവുന്ന ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഒമ്പതോളം മരങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാരകമാണ് നാരങ്ങാ മരം നാരകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാരകം നട്ടിടത്തോളം മുടിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രമാണം.

ഒരു കാരണവശാലും വീടിനോട് ചേർന്ന് നാരകം വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വീട്ടു പരിസരത്ത് അതായത് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വീടിനോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെയായിരുന്നാലും നാരകം വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ദോഷമാണ് വീടിനും ആ വീട്ടിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഗൃഹനാഥനും ഒക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ദോഷം ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന ആരകം എന്നു പറയുന്നത് രാത്രിയൊക്കെ നാരകം നിൽക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് നാരകം നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം വമിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്നു പറയുന്നത് രാത്രി കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നാരകം നട്ടെടുത്തോളം മുടിയും എന്നുള്ള പ്രമാണം 100% അച്ചിട്ടമാണ്.

നാരകം നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേലി കെട്ടി തിരിച്ച് അതിനുശേഷം വീടിന്റെ അധികം വരുന്ന പുരയിടത്തിൽ അതിൽ ഇട്ടു വളർത്താവുന്നതാണ് അതിൽ തെറ്റില്ല മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നട്ടുവളർത്താം നമ്മുടെ വീടിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു കല്ലിങ്കൽ വച്ച് അതിർത്തി തിരിഞ്ഞതിനുശേഷം നമ്മുടെ വീടിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന പുരയിടം കൂടുതലായിട്ട് പുരയിടം ഉള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത്തരത്തിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *