ഗ്യാസ് എന്ന വില്ലൻ നിങ്ങളെ നിത്യരോഗിയാക്കും. എന്താണെന്നറിയേണ്ടേ?

വയർ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഗ്യാസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏകദേശം 20 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇ പ്രയാസം ദീർഘമായി മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ആയിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് .

   

.വയറിന്റെ ഏതൊരു പ്രയാസവും ഗ്യാസ് ആയി കണക്കാക്കുകയും വയറിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പല രോഗങ്ങൾ ഗ്യാസിന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഒരുപാട് ആപത്തുകളും വരുത്തി വയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അവസാനമായി ഈ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ പാലിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ഉള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ്.

.ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നാലു കാര്യങ്ങൾ നാല് പ്രയാസങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി വയറിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എരിച്ചിൽ രണ്ടാമത്തെ വയറിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന മൂന്നാമത് വയർ വീർത്തു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ .

ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വെള്ളം പോലും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറു വീർത്ത് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നാലാമതായി ഭക്ഷണം മുന്നേ കഴിച്ച അത്ര കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കുറച്ചെടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും വയറു നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ നല്ല പ്രായത്തിനോക്കത്തിന് അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഈ നാലു കാര്യങ്ങളും ആണ് മെഡിക്കൽ ടൈമിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് ഒന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലോ ഇതുണ്ടാകാം എന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ചില ആൾക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നെഞ്ചരിച്ച ശർദ്ദി ഓക്കാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *