ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ ജനിച്ച വീടും പരിസരങ്ങളും!

ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്ന വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വൃന്ദാവനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു സാമീപ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള നിലകളും ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് നന്ദി നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് ഒരുപാട് കൃഷ്ണഭക്തർ അവിടെ പോകാറുണ്ട് .

   

ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിസ്മയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി അനുഭവങ്ങൾഉണ്ടായവർ ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ഏതൊരുകൃഷ്ണ പത്തിനും പോയിരിക്കേണ്ട ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരിക്കലെങ്കിലും പോയിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് .

ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പിറന്ന വീടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനിലെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും കുട്ടിക്കാലത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുസൃതികളും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളെല്ലാം കേട്ടു വളർന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ കഥകൾ എല്ലാം തന്നെ കേൾക്കുമ്പോഴും ഈ കഥകളിൽ എല്ലാത്തിലും കോമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനമാണ് ഭഗവാന്റെ എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ദിർഹം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റുപാട് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് ഓരോ കഥകളിലും വർണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാർ ഒക്കെ കഥകൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കാതെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഭയാധിക്കാതെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥ പൂർത്തിയാകത്തില്ല എപ്പോഴും സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും ഒരു ഊഷ്മളമായ ഒരു ഒരു കാലാവസ്ഥയിലാണ് വൃന്ദാവൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *