ക്യാൻസറിന്റെ സാധ്യത ശരീരം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന പത്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ

സമയത്തു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താവുന്നതും വൈകുംതോറും രോഗം വഷളാവുകയും ക്യാൻസർ ജീവൻ എടുക്കാൻ കാരണം ആകുന്നത് പൊതുവേ കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്ന കാൻസർ ആണ് വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസർ നെഞ്ചരിച്ചിലും ഛർദിയും പതിവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതംഎന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.

   

. വയറിലെ ക്യാൻസറിന്റെ 10 ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ് ഒന്ന് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ദഹന കുറവും നെഞ്ചരിച്ചിലും അസിഡിറ്റിയുംഭക്ഷണശേഷം സാധാരണമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് പതിവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപകടം ആണെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ പക്ഷം വയറിലെ ട്യൂമറിന്റെ ലക്ഷണം ആയിരിക്കാം ഭക്ഷണംശേഷം പതിവായുള്ള നെഞ്ചരിച്ചിലും ദഹന കുറവും അസിഡിറ്റിയും എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ചുമരിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവമാണ് ദഹനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ട്യൂമർ വലുതായി ചെറു കുടലിൽ ഭക്ഷണത്തെ തടയും.

അതുകൊണ്ട് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ പതിവായാൽ അന്റാസിക് കഴിച്ച് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുന്നവർ ജാഗ്രത ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് രണ്ട് ലഘുഭക്ഷണവും വയറു നിറയ്ക്കും ലഘുഭക്ഷണം ലളിതമായ വസ്ത്രം കഴിച്ചാലും വയറു നിറഞ്ഞതായി വിശപ്പു മാറിയതായും തോന്നുന്നതും അപകടത്തിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാണെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് കുറച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നതും ഭക്ഷണത്തോട് വിരക്തി തോന്നുന്നതും ഇതു കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ ട്യൂമറിന്റെ വളർച്ച ഭക്ഷണം അന്നനാളത്തിലൂടെ കുടലിൽ എത്തുന്നത് തടയുന്നതും വയറു നിറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണമാകുന്നു മൂന്ന് ആകാരണമായ തൂക്കം കുറയും.

ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും തൂക്കത്തിൽ കാര്യമായ കുറവ് വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇതും വയറിലെ ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണം ആണ് അസിഡിറ്റിയും കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും അമാദിക്കാതെ ഒരു ഓങ്കോളിസ്റ്റിന്റെ പരിശോധന അനിവാര്യമാണ്. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കണം നാല്. മൂക്കൊലിപ്പും ചർദ്ദിയും ശർദ്ദി പതിവാവുകയും ശർദിക്കുമ്പോൾ പാതി തേയിച്ച ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ പുറത്തു പോകുകയും. അതും അപകടത്തിന്റെ സൂചനയാണ് പതിവായി മൂക്കൊലിപ്പും ഒരു ലക്ഷണം ആകാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *