ശ്രീ:കൃഷ്ണ ഭക്തയാണോ നിങ്ങൾ? ഉറപ്പായും ഈ വഴിപാട് ചെയ്യു. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നുപറയുന്നത് ലോകജനപാലകനാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തജനങ്ങളെ സ്വന്തം കണ്ണിൽ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാക്കുന്ന ദേവനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്നും അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടേയുള്ളൂ ദുഃഖത്തിൽ എത്ര ആഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നാലും ഞൊടിയിടയിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവന്ന ആ വ്യക്തിയെ.

   

സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും ചിരിപ്പിക്കുവാനോ കഴിവുള്ള ഭഗവാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നു പറയുന്നത് എത്ര ദുർഘടമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അവസാനത്തെ ആ ഒരു കച്ചി തുരുമ്പേ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സുരുകി വിളിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വന്ന നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ പോലും വന്ന സഹായിച്ച തന്റെ ദർശനം നൽകിയ വ്യക്തികൾ പോലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.

വസ്തുത അതുപോലെതന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പല രൂപത്തിൽ വന്ന നമ്മളെ പല വേഷത്തിൽ പല രൂപത്തിൽ ഒക്കെ വന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്നു സഹായിക്കുന്ന അപൂർവ ദേവനാണ് അപൂർവ്വ ചൈതന്യമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഭഗവാനെ ആത്മാർത്ഥമായി വിളിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ആ അനുഭവം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സഹായിച്ച അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളീ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം.

എത്രത്തോളം വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഭഗവാന്റെ ആ വലിപ്പം എത്രത്തോളമാണ് ഞാനീ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്ന തന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള എത്രത്തോളം പേരെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രത്തോളം സഹായം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്ന സഹായിക്കുന്ന വേറെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത്രത്തോളമാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും കടാക്ഷവും നമ്മളുടെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *