കൂടോത്രം കിട്ടിയിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ! ഉടനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചെയ്തവനെ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കും!

ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് ഒന്ന് പച്ചപിടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും പലപ്പോഴായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് പലതരത്തിലുള്ള കൂടോത്രവും പലതരത്തിലുള്ള ശുദ്ര പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ നമുക്ക് എതിരായിട്ട് പലരും പുറത്തുനിന്ന് നമ്മോടുള്ള ശത്രുത കാരണം ചെയ്യുന്നു .

   

എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മിത്രം എന്ന് കരുതുന്നവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരെ അത്തരത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ഉയർന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള താന്ത്രിക മാന്ത്രിക വിദ്യകളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നാശം സംഭവിക്കാൻ ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ദുർമന്ത്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വന്ന് ബലിക്കുന്നു.

അങ്ങനെ വന്ന് ഫലിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സൂചനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സൂചനകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അധികം വെച്ച് വൈകിപ്പിക്കരുത് പലതരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവായ പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തെ കടത്തിവിടാൻ ഉള്ള ബോധപൂർവ്വമുള്ള ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിഹാര രീതികൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞുതരാം അത് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമുക്കെതിരെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ ആകും.

എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഏൽക്കുകയും ഏൽക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും ചിലസമയം നമുക്ക് മോശ സമയമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രത്യേകത്തോടുകൂടി നമുക്ക് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ നേരം ശരിയാണ് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏൽക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *