ഇരട്ടക്കുട്ടികളിൽ ഒന്ന് അഞ്ചു തലയുള്ള നാഗമോ? മണ്ണാറശാല ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെ!

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ തന്നെ നാഗരാജ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യവും മണ്ണാറ ശാല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും ഒരുപാട് ചരിത്രമൊക്കെ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുറെ അത്ഭുതകരമായ കഥകൾ അണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തിന് പിന്നിലുഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം.

   

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് കുടി കൊള്ളുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ ഹരിപ്പാട് സുബ്രമണി സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് ആയത്താണ് മണ്ണാറശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രം കുടികൊള്ളുന്നത് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പൂജാരി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏക ക്ഷേത്രം എന്നാണ് മണ്ണാറശാലയെ ലോക പ്രശസ്തി ആക്കിയിട്ടുള്ളത്.

.കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് സ്ത്രീകളാണ് പൂജാദി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയാണ് പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നു പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പരശുരാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേണം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഐതിഹ്യം എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് .

ക്ഷത്രിയരെ എല്ലാം ഒന്നടങ്ങ് പരശുരാമൻ തന്റെ സൗത്ത് ഭൂമിയും കൈശ്വബിന് നൽകിയതിനു ശേഷം ഭാരതത്തിന്റെ തെക്കേയറ്റത്ത് വന്ന് തപസ്സ് ചെയ്യാൻ ഭൂമി വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മഴുവറിഞ്ഞ് കേരളം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഏതാ കഥ എല്ലാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *