ഓം:നമശിവായ: ശിവഭഗവാൻ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഞെട്ടിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ പറയും! 4 ൽ ഒന്ന് തൊടു

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊട്ടുകുറിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില രഹസ്യങ്ങളാണ് ചില ബലങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശിവ ഭഗവാന്റെ നാല് വ്യത്യസ്തഭാവങ്ങളിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഭഗവാനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്റെ കടുത്ത ഭക്തർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓം നമശിവായ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണ്ണം നമുക്ക് കാണാം എത്രത്തോളം ശിവ ഭക്തർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്.

   

ഭഗവനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ശിപ്രസാദിയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു തുള്ളി ജലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഐശ്വര്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദേവനാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്നാലും ഒരു പടിമുകളിൽ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ .

ഏറ്റവും നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം മനസ്സൊന്ന് ഏകാഗ്രഹമാക്കി ഒരു ഓം നമശിവായ ഒക്കെ ജപിച്ച് മനസ്സിലൊന്ന് ശാന്തമാക്കി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുവരുന്ന ആ നാലിൽ ഒന്ന് ഞാൻ ഏതു തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സ് ആഗ്രഹമാക്കി തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരിക്കലും ഇത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നില്ല പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടു കൂടി തെരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോഴേ ബലങ്ങളും ശരിയായിട്ട് വരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നാലിൽ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ അല്ലേ.

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ആ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില ഫലങ്ങൾ ആണ് ഞാനിവിടെ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കൂ എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *