വരാഹിദേവിയുടെ ഈ പേര് 2 തവണ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഏത് ആഗ്രഹവും നടന്നിരിക്കും!

സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസപ്രകാരം അനേകം ദേവതകളെ നാം ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ദേവതയ്ക്കും അവരുടേതായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പരമശിവൻ അഭിഷേകപ്രിയനാകുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അലങ്കാര പ്രിയനായി മാറുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ദേവതയ്ക്കോ ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നതും.

   

ദേവി പ്രീതി വരുത്തുന്ന അതിലൂടെ അനേകം ശുഭഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നത് ആണ് ദേവിയാണ് ജഗത് ജനനി എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും അതേപോലെ ഈ ജഗത്തിലെ ചരാചരങ്ങളെയും അമ്മയാണ് ദേവി മാതൃവാത്സല്യം തോളുമ്പുന്ന ദേവിക്ക് അനേകം ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ദേവിയുടെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ രൂപമാണ് .

വരാഹിദേവി വരാഹിദേവി ആരാണ് എന്നും ദേവിയുടെ അത്ഭുതകരമായ നാമത്തെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ദേവി ഭക്തർക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്കാണ് സപ്ത മാതൃക ശ്രീ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീ കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ സപ്ത മാതൃക പ്രതിഷ്ഠ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏഴുദേവി ഭാവങ്ങളാണ് സപ്ത മാതൃകകൾ അതിൽ ഒരു മാതൃകയാണ് .

വരാഹിദേവി ഈ സപ്ത മാതൃകകൾ ദുർഗ്ഗാദേവി അസുരന്മാരെ വധിക്കുവാനായി തന്നിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചു എന്നും യക്ത ബീജ അസുരന്മാരും ആയുള്ള യുദ്ധസമയം ഈ മാതൃകകൾ പോരാടി എന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം ഈ സമയം വരാഹിദേവി ഒരു പോത്തിന്റെ പുറത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു എന്നും ഐതിഹ്യം ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *