വീട്ടിൽ പണം വന്നു കുമിഞ്ഞു കൂടും ഈ ജീവികൾ വീട്ടിൽ വന്നു കയറിയാൽ

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചില മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ജീവികൾ വന്നു കയറിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പല തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ പലസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നു കയറുകയും നമ്മുടെ വീടുകളിലും വീട്ടു പരിസരങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും മറ്റുമായിട്ട് താമസം ആരംഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പല മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചും പല കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ പല വിശ്വാസങ്ങളും.

   

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷണശാസ്ത്രപ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയാൽ എന്താണ് ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അവ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പഴംചൊല്ലിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കാം പഴഞ്ചൊല്ല് ഇതാണ് നാരി ഭരിച്ചിടം നാരായം നാട്ടിടം കൂവളം തട്ടിടം നരി പെറ്റിടം നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് അതിൽ പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നരി പെറ്റിടം നരി അല്ലെങ്കിൽ നായ പെറ്റിടം മുടിയും എന്നതാണ് ശാസ്ത്രം.

.നായ പെറ്റിടം എന്നു പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായി വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന നായ പ്രസവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ല പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു വന്നു കയറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കയറി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വീട്ടു പരിസരത്ത് വന്നു കയറി പ്രസവിക്കുന്നതായി കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാശുകൊടുത്ത് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നായ പ്രസവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഇത് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കയറി പ്രസവിക്കുന്ന നായ കൊണ്ടുവരുന്ന ശകുനം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ലക്ഷണശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത് നാശത്തിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് .

അതായത് നമ്മളുടെ ആ വീടിന്റെ ഗൃഹനാഥനെ വളരെയധികം ദോഷം വരാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ കഷ്ടകാലം വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുൻകൂർ ആയിട്ടുള്ള സൂചനയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലോ അത്തരത്തിൽ നായ വന്നു കേറി പ്രസവിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു നാശത്തിന്റെ സൂചനയാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യവും ആണ് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കീരി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കീരി വന്നു കയറുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലക്ഷണശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് .

നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം കീരി എന്നത് ധനത്തിന് അധിപൻ ആയിട്ടുള്ള കുബേരഭഗവാന്റെ വളർത്തുമൃഗമാണ് കീരി എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കീരിയാണ് വന്നു കയറുന്നത് എങ്കിൽ എന്താണ് ബലം ചിരിയാണ് വന്നു കേറുന്നത് എങ്കിൽ നിസംശയം പറയാം അത് വളരെയധികം ഭാഗ്യ സൂചനയാണ് തീരുമെന്ന് കയറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളം മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിജയം നേടാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് ധാരാളം ധനം ഉള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ധനം സമ്പാദിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം വിജയങ്ങൾ അന്നു ചേരാൻ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *