വിഷ്ണുമായ കുട്ടിച്ചാത്തനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ, അതിസമ്പന്നയോഗം!

ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരുപാട് പേർ ചോദിച്ചിരുന്നു വിഷ്ണുമായ കുറിച്ച് വിഷ്ണുമായ കുട്ടിച്ചാത്തനെ കുറിച്ച്. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആ പറച്ചിലുകൾക്കും എല്ലാം മറുപടി എന്നോണം ആണ് ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായം ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സർവ്വശക്തൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാമായ ലീലകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്തി തരാൻ കഴിയുന്ന.

   

അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് ഒട്ടരാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം അടിപൊളി മാറ്റി അത്ഭുതം നിറഞ്ഞതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള അത്രത്തോളം അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു ദേവൻ വിഷ്ണുമായ കുട്ടിച്ചാത്തനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഭഗവാനെ ഏതു വഴിപാട് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം.

ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുമായ അഥവാ ചാത്തൻ വിഷ്ണുമായ അഥവാ ചാത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദേവനാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തോട്ട് അങ്ങനെ ചാറ്റ് ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുമായയുടെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശിവപാർവതി പുത്രൻ ആയിട്ടാണ് വിഷ്ണുമായ കുട്ടിച്ചാത്തനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അസുര നിഗ്രഹത്തിനുവേണ്ടി അവതരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് .

വിഷ്ണുമായ കുട്ടിച്ചാത്തനെ പറ്റിയുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം എന്നു പറയുന്നത് എന്നാൽ താന്ത്രിക ബുദ്ധമതത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് ഈ ദേവൻ എന്നും ചില അഭിപ്രായങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്താവ് തന്നെയാണ് കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്നും പല രീതിയിലും ഉള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *